Każda usługa zaimplementowana w systemie HgDB zawiera metodę echo(POST). Pozwala ona na weryfikację poprawności zdefiniowanej komunikacji pomiędzy klientem a serwerem. Przykładem zastosowania metody jest implementacja źródła danych dla systemu Grafanadatasource.ts gdzie w metodzie testDatasource() wykorzystano wywołanie metody echo usługi CaseSearchRest.


echo(POST)

Metoda testowania połączenia.

Żądanie usługi

Opis żądania wysyłanego do usługi - parametry wejściowe:

ParametrOpisPrzykład
contextKontekst żądania (zobacz Context i CaseHeader)
{
 userName: 'anonymous',
 userFullName: null,
 locale: null,
 timeZone: null,
 maxResults: 1,
 currentRole: 'anonymous',
 userRoles: null,
 sourceOfRequest: null,
 maxDepthResult: 1,
 decodeResult: DECODE_DATE_AND_LOB,
 ignoreCaseHeaderInResponse: false,
}
someTextWartość testowa

"Hello World!"

Przykład żądania w postaci JSON
{
	"context": {
		"appName": "mercury-ws-app",
		"appVersion": "1.0",
		"userName": "anonymous",
		"comment": null,
		"maxResults": 10000,
		"queryTimeout": 2147483647,
		"locale": "pl_PL",
		"timeZone": "Europe/Warsaw",
		"userFullName": null,
		"eager4omdBuilder": "true",
		"trustedData": false,
		"ignoredCustomFields": null,
		"currentRole": null,
		"userRoles": null,
		"sourceOfRequest": "USER_DEV.localhost",
		"rootTagName": null,
		"directRequest": false,
		"formats": {
			"date.format.long": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss XXX"
		},
		"ignoreAlternateFields": true,
		"decodeResult": "DATE_AND_LOB",
		"maxDepthResult": 3,
		"decodeRequest": "DATE_AND_LOB",
		"ignoreCaseHeaderInResponse": false,
		"cacheUsage": "TO_USE",
		"httpResponseCacheUsage": "NONE",
		"defaultLuceneSortClause": null,
		"viewDefinition": null
	},
	"someText": "Hello World!"
}

Odpowiedź usługi

Odpowiedź usługi ma następujące parametry wyjściowe:

ParametrOpisPrzykład
errorCodeKod błędu. Gdy operacja zakończy się sukcesem, przyjmuje wartość null . Informacje na temat danych zawartych w wartości tego parametru można uzyskać czytając artykuł Co oznacza wartość pola "errorCode"?null
errorMessageKomunikat błędu. Gdy operacja zakończy się sukcesem, przyjmuje wartość null .null
valueWartość odpowiedzi. Gdy operacja zakończy się sukcesem, przyjmuje wartość parametru wejściowego "someText" "Hello World!"

Przykład odpowiedzi w postaci JSON:

{
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "value": "Hello World!"
}