SOAP, REST oraz klient JAVA. Mercury DB (HgDB) to system pozwalający na zarządzanie składowanymi w bazie danymi za pośrednictwem bogatego zbioru usług implementujących SOAP, REST oraz RMI (klient Java).

Zastosowanie API

  • Klient Java – najpopularniejsze rozwiązanie stosowane u klientów, którzy zdecydowali się na wdrożenie systemu. Projekt open source klienta hgdb-client-open jest chętnie wykorzystywany w różnych projektach integracyjnych.
  • Usługi SOAP – rozwiązanie stosowane w integracjach z szyną integracyjną.
  • Usługi REST – rozwiązanie wykorzystywane do tworzenia elementów GUI w formularzach prezentacji i edycji obiektów spraw. Usługi REST można wykorzystać również do analizy składowanych danych za pośrednictwem narzędzi takich jak Grafana, które jest znanym narzędziem do tworzenia wykresów i które działa również jako interfejs do monitorowania zmian. Integrację zapewnić może projekt open source źródła danych hgdb-grafana-datasource.

Różne mechanizmy zabezpieczeń API

  • Klient Java – wykorzystuje protokół RMI, który zabezpieczony jest mechanizmem uwierzytelniania BASIC.
  • Usługi SOAP – do zabezpieczenia dostępu do usług wykorzystywany jest UsernameToken przesyłany w nagłówku żądania SOAP.
  • Usługi REST – do zabezpieczenia dostępu do usług wykorzystywany jest mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji w standardzie OAuth 2.0 (password-grant).
  • We wszystkich wypadkach system można zintegrować z zewnętrznym repozytorium użytkowników LDAP.

  • No labels