Problem

Pojawił się kod błędu z akronimem L0002.

Komunikat błędu

Nie mogę dodać nowego dokumentu do indeksu Lucene o nazwie '$INDEX_NAME'.

Can't add new document to '$INDEX_NAME' Lucene index.

Rozwiązanie

Zweryfikuj konfigurację systemu Mercury DB 3.0 (HgDB) w pliku konfiguracyjnym lucene.properties (lokalizacja pliku: $MRC_HOME/config, gdzie $MRC_HOME  to ścieżka, w której zainstalowany został produkt). Sprawdź czy wartości parametrów:

  • lucene.base.indexDir  - główna lokalizacja indeksu Lucene
  • lucene.base.indexDir2  - zapasowa lokalizacja indeksu Lucene

są ustawione prawidłowo tzn. reprezentują ścieżki istniejące w systemie plików serwera i czy istnieje w nich podkatalog o nazwie indeksu.

Powiązane artykuły