Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info

Tutaj znajdziemy dokumenty poświęcone konfiguracji, zarówno samej aplikacji Mercury DB (HgDB) 3.0 jak i również poszczególnych komponentów klastra sytemu takich jak Apache ActiveMQ, Ngnix itd.

Na razie lista TODO:

 •  Parametry konfiguracyjne  konfiguracyjne Mercury DB (HgDB) 3.0
 •  Parametry konfiguracyjne pamięci podręcznych 
 •  Parametry konfiguracyjne indeksu Lucene
 •  Konfiguracja uwierzytelniania dla usług RMI
 •  Konfiguracja uwierzytelniania dla usług SOAP
 •  Konfiguracja uwierzytelniania dla usług REST (OAuth 2.0)
 •  Integracja z repozytorium LDAP
 •  Konfiguracja i integracja z Apache ActiveMQ
 •  Konfiguracja i integracja z Ehcache, pamięcią wspóldzieloną
 •  Konfiguracja loadbalancer'a Ngnix

Artykuły opisujące konfigurowanie systemu

Content Report Table
blueprintModuleCompleteKeycom.atlassian.confluence.plugins.confluence-knowledge-base:kb-troubleshooting-article-blueprint
contentBlueprintIdd4c10b2c-e726-48c0-841e-3b8f1d4c8465
analyticsKeykb-troubleshooting-article
blankDescriptionProvide solutions for commonly encountered problems.
blankTitleTroubleshooting article
spacesMDH3
createButtonLabelAdd troubleshooting article
labelsconfig