Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

IBPM Mercury Portal 2.0 to aplikacja webowa (GUI, Graficzny interfejs użytkownika) pozwalająca na prezentację danych spraw składowanych w bazie HgDB. Aplikacja jest produktem firmy IBPM S.A. Więcej szczegółów dotyczących aplikacji IBPM Mercury Portal 2.0 można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami firmy IBPM S.A. (IBPM Kontakt).


Prezentacja oprogramowania.

30-minutowa prezentacja autorstwa Sławomir Cichy dla oprogramowania Mercury Portal.  Prezentacja Prezentacja pokazuje nie tylko możliwości prezentacji spraw (wykorzystania dostępnego w Mercury DB (HgDB) 3.0 API wyszukiwania, pobierania i edycji spraw), ale również to w jaki sposób można budować niedomyślny wygląd na podstawie danych składowanych jako metadane obiektów. 

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=wZfsE0n2rfo